https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Punkt gastronomiczny do wynajęcia

OFERTA NA DZIERŻAWĘ TERENU POD PUNKT GASTRONOMICZNY
PRZY UL. KŁODZKIEJ W JEDLINIE-ZDROJU – ACTIVE JEDLINA (KOMPLEKS SPORTOWO-REKREACYJNY)

Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju ogłasza ofertę na dzierżawę terenu pod punkt gastronomiczny przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym (Active Jedlina) przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju.

Przedmiot dzierżawy: teren przeznaczony pod dzierżawę znajduje się w obrębie Active Jedlina (kompleksu sportowo-rekreacyjnego) przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju w bezpośrednim sąsiedztwie z:

 • zbiornikiem wodnym,
 • boiskiem sportowym do gry w piłkę nożną,
 • boiskiem sportowym do gry w petanque,
 • parkingiem i toaletami,
 • Parkiem Aktywności „Czarodziejska Góra” (z całorocznym torem saneczkowym i parkiem linowym z wieloma atrakcjami).
  Powyższy teren sąsiaduje z drogą wojewódzką.
 • Powierzchnia terenu dzierżawy: 70m2 – z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej.
 • Warunki dzierżawy.
  a) okres dzierżawy – do ustalenia
  b) cena wywoławcza czynszu dzierżawnego netto wynosi: (stawka za 1m2 – 3,29zł/1 m2)
  tj. 70 m2 x 3,29 zł = 230,30zł netto miesięcznie (słownie: dwieście trzydzieści złotych 30/100 netto miesięcznie)

Do powyższej kwoty doliczany będzie podatek VAT w wysokości 23%.
Stawka czynszu dzierżawnego podlega corocznej waloryzacji w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany w Monitorze Polskim.
Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia opłat z tytułu podatku od nieruchomości oraz za zużyte media.
Przedmiotowy teren w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój określony jest jako teren usług, sportu i rekreacji.
c) wymagania dotyczące obiektu gastronomicznego:

 • prowadzenie działalności gastronomicznej w sposób spełniający wszelkie wymagania dotyczące tego typu działalności,
  d) dzierżawca nie gwarantuje wyłączności na usługę gastronomiczną podczas imprez odbywających się na terenie Active Jedlina (kompleksie sportowo-rekreacyjnym) w Jedlinie-Zdroju przy ul. Kłodzkiej.

Dostęp do mediów :
a) prąd – jest
b) woda – jest

Sposób przygotowania oferty:

Oferty prosimy skutecznie składać na piśmie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dzierżawa punktu gastronomicznego przy Active Jedlina, ul. Kłodzka w Jedlinie-Zdroju ” na adres Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju, ul. Piastowska 13, 58-330 Jedlina-Zdrój lub na e-mail cksekretariat@jedlinazdroj.eu.

Oferta winna zawierać :
a) imię, nazwisko i adres oferenta lub firmy oraz siedzibę i adres, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub podmiot
b) oferowany czynsz netto za miesiąc prowadzenia działalności, nie mniejszy niż w pkt. 3 b)
c) sposób zagospodarowania terenu,
d) ewentualne inne propozycje, które będą przedmiotem rozpatrzenia przez komisję ofertową.
e) oświadczenie, że oferent zapoznał się z niniejszym ogłoszeniem, miejscem posadowienia działalności, znane mu są warunki dzierżawy
i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close