Tygodnik DB2010

Zwolniona bo kandydowała?

Sylwia Dąbrowska, była przewodnicząca Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc, która w ubiegłorocznych wyborach samorządowych kandydowała na stanowisko burmistrza tego miasta, została zwolniona z pracy w Ośrodku Opieki Społecznej w Boguszowie – Gorcach. Zastępca burmistrza miasta potwierdza informację o jej zwolnieniu, a Klub Radnych Razem dla Boguszowa-Gorc uważa, że jest to działanie polityczne.

Do naszej redakcji wpłynęło pismo Klubu Radnych Razem dla Boguszowa-Gorc, w którym czytamy (pisownia oryginalna):

Pani Dąbrowska zwalniam Panią bo była Pani kandydatem na Burmistrza.

Jak się bawisz w politykę to tak się kończy gdy się przegrało Wybory.

Szanowni mieszkańcy!!!

Klub Radnych Razem dla Boguszowa Gorc pragnie poinformować o zwolnieniu Sylwii Dąbrowskiej – długoletniego pracownika OPS i kandydata na Burmistrza Boguszowa Gorc, gdzie w II turze zdobyła 2388 Państwa głosów. Zajścia jakie miały miejsce w naszym mieście w grudniu i zatrzymanie Burmistrza rozbrzmiały w echach całego miasta, a także całego kraju. W dniu wczorajszym osoba sprawująca posadę Zastępcy Burmistrza Pan Drapała Sebastian udał się do budynku OPS i zwolnił Sylwię Dąbrowską za jak to ujął w uzasadnieniu „utrata zaufania pracodawcy wynikająca z aktywnego zaangażowania pracownika w kampanię wyborczą w wyborach samorządowych 2018 r. oraz występujący w czasie kampanii konflikt polityczny pomiędzy aktualnie urzędującym Burmistrzem Miasta Boguszowa Gorc”.

W dniu wczorajszym TV DAMI zmontowała i udostępniła reportaż z sesji Rady Miasta opowiadający o podnoszeniu przez nasz Klub niestosownego alarmu w związku z zwolnieniami. Zatem oświadczamy że skierowaliśmy już pismo do TV DAMI w celu przedstawiania obiektywnej relacji i faktów, a nie manipulowanie nimi w celu odebrania przede wszystkim naszym Radnym z Klubu Razem dla Boguszowa Gorc kredytu zaufania jakim obdarzono nas w wyborach samorządowych. Patrząc na materiały z sesji, ustalenia, rozmowy z niepracującymi już osobami w mieście, nie jest kłamstwem to jak się zwalniało i zwalnia pracowników w szczególności powiązanych z Sylwią Dąbrowską. W związku z Zwolnieniem Sylwii Dąbrowskiej z pracy podjęliśmy wspólnie decyzję o wsparciu jej w działaniach jakie podejmie wobec „prlowskich praktykach” kierowanych w jej osobę jak i w radnych, którzy otrzymali mandat z jej Komitetu Wyborczego Wyborców.

Kierujemy również prośbę do wszystkich zainteresowanych i mogących pomóc Sylwii, szczególnie o nagłaśnianie wydarzenia, zarówno w mediach społecznościowych jak i życiu codziennym. Utrata pracy jest dla każdego strasznym przeżyciem, a w szczególności gdy oddawało się temu całe swoje serce.

Na zakończenie podkreślamy, nie namawiamy do mowy nienawiści i prosimy nie stosować wulgaryzmów w komentowaniu, a wystarczy dobre słowo skierowane w kierunku Sylwii Dąbrowskiej, oraz twarde sumienne przeanalizowanie wydarzenia gdzie Władza łamie podstawy Konstytucji.”

O odpowiedź na zarzuty stawiane przez Klub Radnych Razem dla Boguszowa – Gorc poprosiliśmy zastępcę burmistrza Boguszowa – Gorc.

– Trudno odnieść się do tekstu Klubu Radnych Razem dla Boguszowa – Gorc, zaczynając od swoistej ortografii (mamy nadzieję, że redakcja wydrukuje oryginalną pisownię) i składni, a kończąc na merytoryce. Tak, prawdą jest, że 6 lutego br Pani Sylwia Dąbrowska otrzymała wypowiedzenie, a tym samym została zwolniona ze świadczenia pracy w OPS – ie. Odnośnie uwag dotyczących TV Dami, Zastępca Burmistrza nie jest osobą, która w jakikolwiek sposób może i ma prawo oceniać autorskie materiały nakręcone w czasie trwania Sesji Miejskiej, które nie naruszają dobrego wizerunku Urzędu Miejskiego w Boguszowie – Gorcach – czytamy w piśmie skierowanym do redakcji Tygodnika DB 2010 przez zastępcę burmistrza Boguszowa – Gorc Sebastiana Drapałę.

Robert Radczak

Sylwia Dąbrowska

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej