Tygodnik DB2010

Wybory sołtysów i rad sołeckich

Jesienne wybory nie zakończyły procesu kształtowania się samorządowych organów VIII kadencji. Przed mieszkańcami Gminy Walim wybory sołtysów oraz wybór członków rad sołeckich.

Sołtysi to reprezentanci społeczności lokalnych i głos mieszkańców wsi. Są również ważnymi partnerami władz samorządu gminnego. Praca sołtysa to cenne doświadczenie, ale i duże wyzwanie, bowiem dobry sołtys to społecznik, który chętnie angażuje się w sprawy publiczne. To również osoba aktywna, otwarta, wychodząca z inicjatywami i interesująca się życiem współmieszkańców. W tym roku mieszkańcy będą wybierać sołtysów i rady sołeckie na kadencję 5-letnią. W związku z tym Wójt Gminy Walim podjął zarządzenie w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich. W zarządzeniu ustalono harmonogram zebrań w poszczególnych sołectwach oraz porządek obrad.

Harmonogram zebrań wiejskich w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej: Niedźwiedzica – 24 stycznia, godz. 17.00, świetlica wiejska;            Rzeczka – 31 stycznia, godz. 17.00, Austeria Krokus (Rzeczka 33); Jugowice – 12 lutego, godz. 17.00, świetlica wiejska; Zagórze Śląskie – 19 lutego, godz. 17.00, świetlica wiejska; Glinno – 27 lutego, godz. 17.00, świetlica środowiskowa; Olszyniec – 5 marca, godz. 17.00, świetlica wiejska; Michałkowa – 12 marca, godz. 17.00, Michałówka (ul. Młyńska 14); Walim – 19 marca, godz. 17.00, CKiT w Walimiu; Dziećmorowice – 27 marca, godz. 17.00, WDK w Dziećmorowicach.

Porządek zebrań sprawozdawczo wyborczych: otwarcie zebrania i wskazanie przewodniczącego zebrania; sprawozdanie z działalności sołtysa i rady soleckiej w kadencji 2014- 2018; przeprowadzenie wyboru sołtysa; przeprowadzenie wyboru rady soleckiej; sprawy gospodarcze sołectwa – informacja Wójta Gminy Walim o sytuacji gospodarczej w gminie z uwzględnieniem sołectwa; dyskusja.

(RED)

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej