Tygodnik DB2010

Uczą ratować życie

Dobiega końca cykl szkoleń z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, który jest realizowany w ramach projektu „Bezpieczna Gmina Szczawno-Zdrój”.

– Zostanie przeszkolonych ogółem 210 osób. Szkolą się także pracownicy samorządowi, a wśród uczestników zająć był także burmistrz Szczawna-Zdroju Marek Fedoruk. Przeszkolane osoby chwalą sobie symulator 4helpvr i wskazują go jako „atrakcyjniejszy” w porównaniu ze zwykłym fantomem. A w budynku Urzędu Miejskiego w Szczawnie – Zdroju został już zamontowany defibrylator – informuje Paweł Danielak z MKS Mazbud Basket Szczawno-Zdrój, który jest autorem projektu „Bezpieczna Gmina Szczawno-Zdrój”.

AED to Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny – urządzenie, które analizuje rytm pracy serca poszkodowanego i podejmuje decyzję o tym, czy jest konieczna defibrylacja. Jeśli tak, kieruje impuls elektryczny za pomocą elektrod i tym samym pomaga przywrócić prawidłowy rytm serca. To urządzenie automatyczne, które może być używane przez osoby nieposiadające wykształcenia medycznego. Mówiąc wprost – zwykłych ludzi. Przekazane urządzenia ratujące życie znajdują się w urzędzie miejskim, bibliotece, Domu Zdrojowym, Pijalni Wód Mineralnych, Dworzysku, Szkole Podstawowej, „Ceramiku”, Sanatorium Azalia, stadionie sportowym, Słonecznej Polanie. W mieście łącznie znajduje się 16 urządzeń najnowszej generacji, tym samym Szczawno-Zdrój posiada najwyższy w Polsce wskaźnik zainstalowanych defibrylatorów w przeliczeniu na liczbę mieszkańców.

(RED)

W Szczawnie – Zdroju odbył się cykl szkoleń z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej