Tygodnik DB2010

Budżet i bonifikaty

BRada Miejska Szczawna-Zdroju na ostatniej sesji przyjęła uchwałę budżetową na 2019 rok. Podczas posiedzenia miejscy rajcy obradowali także nad uchwałą dotyczącą wysokości bonifikaty udzielanej przy przekształceniu prawa wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Ostatecznie Rada Miejska Szczawna Zdroju przyjęła uchwałę, na mocy której w uzdrowiskowej gminie przekształcenie będzie odbywało się z 90-cioperocentową bonifikatą.

(RED)

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej