https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Nabór na staże

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu przy wsparciu środkami Unii Europejskiej realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (IV)” w ramach PO WER.

CZYM JEST STAŻ?
Stanowi on formę aktywizacji zawodowej osoby bezrobotnej, która umożliwia nabycie umiejętności praktycznych/kompetencji do wykonywania pracy przez realizowanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą, według określonego programu. Pracodawca ma obowiązek wyznaczyć opiekuna stażu.
Stażysta otrzymuje co miesiąc stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych.

OKRES TRWANIA NABORU
Od 21 stycznia 2019 r.

DLA KOGO?
Pomoc adresowana jest do osób bezrobotnych (kobiet i mężczyzn) w wieku 18-29 lat (tj. osób, które ukończyły 18 rok życia a nie ukończyły 30 roku życia), pozostających bez pracy, zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu jako bezrobotne.

CO ZYSKASZ?
Możliwość odbycia stażu i otrzymania stypendium na czas udziału w tej formie.

KONTAKT
 osobiście: p. 106, ul. Ogrodowa 5B, Wałbrzych,
 telefonicznie: (74) 84 07 378.

DODATKOWE INFORMACJE
 www.walbrzych.praca.gov.pl

SŁOWNICZEK
 PO WER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy,
Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

REKLAMA

Kliknij tutaj

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close