Tygodnik DB2010

Laureaci IX edycji konkursu Fundusz Toyoty 2019

12 grudnia 2018 r. o godzinie 10.00, w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 w Wałbrzychu, odbyło się posiedzenie komisji dotacyjnej w ramach IX edycji Funduszu Toyoty Dobre Pomysły Zmieniają Nasz Świat, która podjęła decyzję w sprawie oceny złożonych wniosków oraz przydziału dotacji na realizację projektów w 2019 r.

Przypomnijmy: 1 października 2018 r. został ogłoszony IX konkurs grantowy Funduszu Toyoty –„Dobre pomysły zmieniają nasz świat”. Nabór wniosków o dofinansowanie ruszył 1 października i trwał do 3 grudnia 2018 r. Tym razem, podobnie jak w poprzednich ośmiu edycjach, Fundusz Toyoty nagradza oryginalne i ciekawe projekty związane z obszarami: ekologia, sport i promocja zdrowego trybu życia, edukacja techniczna,bezpieczeństwo na drogach, poprawa mobilności/swobody przemieszczania się,które zakładają trwałą zmianę w otoczeniu i będą realizowane na obszarze powiatu wałbrzyskiego i miasta Wałbrzych. Osoby i instytucje chcące zapoznać się z rodzajami projektów, które otrzymały wsparcie w latach 2011-2018, mogą o nich poczytać na stronach internetowych: www.zielonywalbrzych.pl i www.fee.org.pl w zakładce Fundusz Toyoty.

W konkursie mogły wziąć udział organizacje non-profit, czyli jednostki nie nastawione na osiąganie zysku, takie jak: fundacje, stowarzyszenia, szkoły, wyższe uczelnie,kluby sportowe, wspólnoty samorządowe. W tegorocznym konkursie maksymalna kwota wsparcia projektu wynosiła 20 000 zł. Natomiast całkowita pula środków do rozdysponowania to aż 100 000 zł.

– W tym roku wpłynęło 6 wniosków o łącznej wartości projektów ponad 148 000 zł, w ramach których wnioskowano o dotacje o wartości 112 580,69 zł. Komisja Dotacyjna podjęła decyzję o przyznaniu 5 dotacji o łącznej wartości 92 793,40 zł– wyjaśnia Grzegorz Kruszyński, wiceprezes Fundacji Edukacji Europejskiej,która jest partnerem Funduszu Toyoty.

Poniżej przedstawiamy listę organizacji, które otrzymają dotację na realizację wnioskowanych zadań w 2019 roku:

1 miejsce

 wnioskodawca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie

– projekt: „Co w lesie piszczy”

– ocena: 330 punktów

– wysokości dotacji: 19 778,40 zł,

2 miejsce

wnioskodawca: Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek w Wałbrzychu

– projekt: „A muzyka gra”

– ocena: 270 punktów

– dotacja: 20 000 zł

wnioskodawca: Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe w Wałbrzychu

-projekt: „Ekologiczne Ogrody Przyrody”

– ocena: 270 punktów

– dotacja: 15 175 zł

3 miejsce

wnioskodawca: Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10 w Wałbrzychu

– projekt: „Rowerem przez Polskę”

– ocena: 250 punktów

– dotacja: 20 000 zł

4 miejsce

wnioskodawca: Zespół Szkół nr 1 w Wałbrzychu

– projekt: „Ogródek aktywnego relaksu”

– ocena: 140 punktów

–  dotacja: 17 840 zł

Wszystkie zaplanowane działania w ramach projektów powinny być zrealizowane pomiędzy styczniem a czerwcem 2019 r.

Podobnie jak w ubiegłym roku, Fundusz Toyoty to partnerstwo trzech podmiotów. W przygotowaniu i realizacji projektów organizacjom pomagają uczniowie Technikum Architektury Krajobrazu Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu, Fabryka Toyoty finansuje najlepsze pomysły, a Fundacja Edukacji Europejskiej pełni rolę koordynatora funduszu.

– Do 31 grudnia 2018 r. przedstawiciele Fundacji Edukacji Europejskiej będą kontaktowali się z organizacjami, które otrzymają dotację, celem uzgodnień w sprawie podpisania umów oraz przekazania środków finansowych. Serdecznie gratulujemy – dodaje Grzegorz Kruszyński.

(GK)

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej