Tygodnik DB2010

Zmiany w magistracie

Z

Szczawno– Zdrój ma nowego zastępcę burmistrza. Urszulę Burek, która sprawowała tę funkcję kilka kadencji, zastąpił Łukasz Kurjata.

Przed rozpoczęciem kolejnej sesji Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju, burmistrz miasta Marek Fedoruk ogłosił, że na swojego powołał zastępcę Łukasza Kurjatę.

– Łukasz Kurjata ma 37 lat jest mieszkańcem Szczawna-Zdroju. Posiada tytuł inżyniera, który zdobył podczas studiów na Politechnice Wrocławskiej oraz tytuł magistra zarządzania. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie logistyki w zarządzaniu. Wcześniej pracował w FWO „Camela”, Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Wałbrzychu, a ostatnio w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu – mówi o swoim nowym zastępcy Marek Fedoruk.

Podczas wtorkowej, nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju, radni wybrali przewodniczących komisji rady miejskiej oraz członków komisji: komisja rewizyjna – przewodniczący Tomasz Krupa; komisja budżetowa i gospodarki mieniem – przewodnicząca Agnieszka Pisarska; komisja spraw obywatelskich – przewodnicząca Agnieszka Wilk; komisja oświaty, kultury i sportu – przewodnicząca Edyta Pantol; komisja uzdrowiskowa -przewodnicząca Violeta Mołda; komisja skarg, wniosków i petycji – Tomasz Krupa.

(AG)


Burmistrz Szczawna-Zdroju Marek Fedoruk powołał na swojego zastępcę Łukasza Kurjatę.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej