https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Doktorzy w ratuszu

D

Wałbrzyszanka Sylwia A. Bielawska, doktor nauk humanistycznych, zastąpi Zygmunta Nowaczyka na stanowisku zastępcy prezydenta Wałbrzycha.

Sylwia A. Bielawska jest absolwentką Liceum Medycznego w Wałbrzychu (1994 r.). Edukację kontynuowała w Kolegium Nauczycielskim oraz Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze (filologia polska, specjalność nauczycielska). W 2003 r. ukończyła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podyplomowe studia z zakresu edytorstwa i polityki wydawniczej, następnie rozpoczęła studia doktoranckie na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2010 r. obroniła w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej pracę doktorską „Kultura książki Wałbrzycha w latach 1945–1989”, za którą otrzymała nagrodę Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek im. Leona Marszałka za najlepszą pracę doktorską z zakresu edytorstwa (2012 r.).

Pracę zawodową rozpoczęła w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej „Bibliotece pod Atlantami” w Wałbrzychu jako bibliotekarz odpowiedzialny m.in. za organizację spotkań autorskich. W latach 2001–2008 pracowała w Wydawnictwie Uczelnianym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, gdzie koordynowała prace związane z działalnością naukową i edytorską. Po reorganizacji uczelni w październiku 2008 r. objęła stanowisko dyrektora nowo powołanej jednostki organizacyjnej Biblioteki i Wydawnictwa Uczelnianego PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Od tej pory zarządzała i koordynowała prace zespołu bibliotekarzy oraz osób zajmujących się działalnością edytorską. Zaimplementowała hybrydalny model biblioteki akademickiej oraz wdrożyła system informacji o dorobku naukowym pracowników uczelni. Członkini Konsorcjum Dolnośląskich Bibliotek Cyfrowych (2008 r.) oraz redaktor kwartalnika naukowego „Silesius Info”. Współinicjatorka i redaktorka „Nowej Kroniki Wałbrzyskiej” regionalnego rocznika (od 2013 r.). Koordynatorka przedsięwzięć wydawniczych realizowanych przez publiczne biblioteki w regionie. Współorganizatorka wielu konferencji naukowych (regionalnych, krajowych, międzynarodowych) organizowanych przez uczelnie oraz biblioteki w kraju. Wiedzę uzyskaną w trakcie pracy przełożyła na program szkoleń z zakresu zarządzania zmianami w bibliotekach; prowadzi szkolenia dla bibliotek publicznych w całym kraju z zakresu profesjonalnej obsługi klienta/czytelnika (zwłaszcza „trudnego”), budowania trwałych relacji, CRM, wizerunku itp. Autorka 1 monografii, 49 artykułów w prasie branżowej i wydawnictwach naukowych z zakresu czytelnictwa, zarządzania i zmian w bibliotekach, książki regionalnej oraz historii książki. Obecnie prowadzi badania na temat ilościowej i jakościowej oceny dorobku wydawniczego PWSZ, które będą podstawą pracy habilitacyjnej.

Nowa pani wiceprezydent za swoją pracę otrzymała wiele nagród i wyróżnień, w tym m.in. Zasłużony dla PWSZ AS w Wałbrzychu (2014), Brązowy Krzyż Zasługi (2014), nagroda indywidualna II stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia organizacyjne (2015).

(ESZ)

PWSZ AS Portrety pracowników administracji. Wałbrzych, 05.10.2018 fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

Sylwia A. Bielawska

REKLAMA

Kliknij tutaj

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close