Tygodnik DB2010

Walimski ślad na Wawelu

100 listów na 100-lecie niepodległości znalazło się w kapsule czasu, którą 7 listopada zakopano na terenie Zamku Królewskiego na Wawelu w Krakowie. Wśród nich znalazł się list napisany przez chłopca z Walimia Eryka Sowę.

 

– Autorami listów są laureaci konkursu „Listy do przyszłości”, w którym uczestniczyło ponad 12 tys. uczniów z 279 szkół podstawowych. Konkurs, przeznaczony dla uczniów klas 4-8, odbywał się na terenie czterech województw: małopolskiego, śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego. Zadaniem uczestników było napisanie listu do kolegi z przyszłości, w którym mieli opisać jak spędzają czas wolny lub opowiedzieć co chcieliby robić gdy dorosną. Informację o kapsule zapisano w archiwach wawelskich wraz z prośbą o odczytanie listów w 2118 roku. Podczas uroczystości na Wawelu Eryk Sowa odebrał swoja nagrodę w postaci książki bonu podarunkowego oraz pamiątkowego dyplomu – relacjonuje Dominik Piątek.

(RED)

 

Eryk Sowa uczestniczył w zakopaniu kapsuły czasu na Wawelu (fot. Dominik Piątek).

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej