Tygodnik DB2010

Doświadczenie procentuje

Rozmowa z Januszem Kozłowiczem, kandydatem do Rady Miejskiej Szczawna-Zdroju z Okręgu Wyborczego nr 5, ulice: Różana od nr 1 do nr 3, Solicka.

 

Proszę przybliżyć Czytelnikom swoją osobę.

Janusz Kozłowicz: – Mam 63 lata i od urodzenia jestem mieszkańcem Szczawna-Zdroju. Mam żonę, jestem szczęśliwym ojcem i dziadkiem. Od trzech lat pracuję w Urzędzie Miejskim w Szczawnie-Zdroju i zajmuję się szeroko pojętą kulturą fizyczną, obiektami sportowymi, a także organizacją imprez masowych: Dni Szczawna-Zdroju, czy Jarmarku Bożenarodzeniowego i Wielkanocnego. Co roku przygotowuję miejską wigilię oraz organizuję półkolonie i zimowiska dla dzieci. Dużą satysfakcję sprawia mi realizacja dużych przedsięwzięć na Słonecznej Polanie, tzn. zawodów rowerowych dla dzieci i zawodników profesjonalnych.

 

Jest Pan przewodniczącym Rady Sportu, a w przeszłości pracował Pan w szczawieńskim samorządzie.

–  Czuję się odpowiedzialny za przygotowanie strategii rozwoju sportu na terenie Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój. Chcę uwzględnić w niej potrzeby stowarzyszeń i klubów sportowych oraz zwykłych mieszkańców i kuracjuszy. Za aktywność na rzecz sportu i ponad 20 lat pracy otrzymałem od Ministra Sportu brązową i srebrną odznakę „Zasłużony dla sportu” i „Zasłużony dla sportu dolnośląskiego” oraz Złotą Honorową Odznakę PZKosz, a także listy liczne gratulacyjne i podziękowania. Poza tym mam doświadczenie w działalności samorządowej, a w latach 1998-2002 byłem radnym i członkiem Zarządu Miasta Szczawno-Zdrój.

 

Co chce Pan zrobić jako radny Rady Miejskiej Szczawna-Zdroju?

– Efekty mojej pracy w radzie miejskiej w latach 1998-2002 do dziś widać na ulicach Chrobrego, Konopnickiej i Saperów. A teraz w moim okręgu wyborczym chcę się zająć rozwiązaniem wielu problemów, m.in.: utrzymaniem należytego porządku koło marketu, na chodnikach i skwerach; zwiększeniem bezpieczeństwa osób korzystających z komunikacji miejskiej na przystankach przy ul. Solickiej (montaż kamer) oraz poprawą bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych przez ich doświetlenie i lepsze oznakowanie. Chcę się zająć także sprawami porządku publicznego, np. przez montaż monitoringu przy sklepach sprzedających napoje alkoholowe.

 

Ale praca w radzie miejskiej nie ogranicza się tylko do działań we własnym okręgu wyborczym…

– Będę zabiegał o rozwój kultury fizycznej w mieście, o bogatą ofertę imprez sportowych i kulturalnych. Komitet Wyborczy Wyborców Marka Fedoruka, z którego kandyduję, opracował obszerny program dla Szczawna-Zdroju, w którym proponujemy pomysły i rozwiązania dotyczące wszystkich przestrzeni funkcjonalnych miasta. Nasze priorytety na najbliższe pięć lat to budowa szkoły, zakończenie budowy krytej pływalni, budowa mieszkań w ramach projektu „Mieszkanie +”, realizacja programu „Czyste powietrze”, opieka i aktywizacja osób samotnych i starszych, wykonanie tras i ścieżek rowerowych, budowa centralnego parkingu miejskiego.

 

Materiał pochodzi i jest finansowany z KWW Marka Fedoruka

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej