Tygodnik DB2010

Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej oraz szkoleń indywidualnych

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu uprzejmie informuje, iż w związku z realizacją projektu „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (IV)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 nadal dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, w tym w szczególności pochodzących z obszarów wiejskich, tj. przebywających na obszarach słabo zaludnionych, zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA 3) – na terenie działania tutejszego Urzędu do kategorii obszarów wiejskich zaliczamy gminy: Walim,
Stare Bogaczowice, Czarny Bór, Mieroszów. Osoby te skorzystać mogą z dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej oraz szkoleń indywidualnych.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Instrumentów Rynku Pracy
(pok. 104; nr tel. 74/8407384) oraz Wydziału Szkoleń (pok. 10; nr tel. 74/8407380). Wszelkie aktualności dostępne są również na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy
w Wałbrzychu www.walbrzych.praca.gov.pl

 

 

Tags: , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej