Tygodnik DB2010

Misja radna (2)

Nawiązując do artykułu opublikowanego na łamach nr 34 Tygodnika DB 2010 z 13.09.2018 r., podsumowującego moją czteroletnią pracę jako radna Rady Miejskiej Mieroszowa z okręgu Unisław Śląski – Rybnica Leśna, tym razem przybliżę Państwu działania, które podejmowałam w latach 2015-2016.

 

Moja praca znajdująca odzwierciedlenie w realizacjach, w tym okresie związana była m.in. z:

– ponownym rozpoczęciem starań (po poprzedniej władzy) związanych z remontem drogi gminnej położonej w Unisławiu, o długości 842 m. Finałem tych działań było przyjęcie przez radnych inwestycji do realizacji, której koniec nastąpił w 2017 r. Pragnę podziękować koleżankom i kolegom radnym za przychylne rozpatrzenie wniosku oraz pracownikom magistratu za wkład pracy w pozyskanie środków,

– współpracą z RZGW, sołectwem i gminą, która przyczyniła się do usunięcia nanosów rzecznych na długości około 200 m,

– zainteresowaniem władz centralnych zagadnieniem zapomnianych grobów więźniów wojennych położonych w Unisławiu – sprawa znalazła swój pozytywny finał w 2018 r., kiedy Wojewoda Dolnośląski wydał dyspozycję do weryfikacji i oględzin zgłoszenia,

– wnioskowaniem: o zabezpieczenie nieruchomości nr 128 przed działaniem warunków atmosferycznych; o pomoc żywnościową dla najuboższych mieszkańców; o koszenie traw i o przycinkę drzew wrastających w linie energetyczne.

 

Niestety, w obecnej perspektywie występowały też działania, które – pomimo moich szczegółowych uzasadnień kierowanych do władz w interpelacjach i wnioskach – nie znalazły swojego wymiernego efektu w realizacjach, w postaci:

– wdrożenia programu Senior-Wigor. Z przykrością mogę stwierdzić, że do dziś nasza gmina nic nie zrobiła w celu poprawy bytu blisko 30 % zamieszkujących w niej seniorów. Nadzieję na poprawę tej sytuacji dają m.in. rozwiązania proponowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które szczególną uwagę zwraca na sytuację osób starszych,

– podjęcia współpracy z przedstawicielami wałbrzyskiej strefy ekonomicznej w zakresie przygotowania w gminie terenów inwestycyjnych, co miało się przełożyć, m.in. na zmniejszenie bezrobocia – dodam, że zorganizowałam i przedłożyłam wszystkie dokumenty wymagane do podjęcia stosownych działań,

– przywrócenia transportu publicznego w dni robocze do Rybnicy Leśnej, gdzie wspólnie z mieszkańcami nie tylko składaliśmy interpelacje i wnioski, ale w liczbie około 40 osób uczestniczyliśmy w komisjach i sesjach rady,

– wykupu z udziałem sołectwa świetlicy wiejskiej w Rybnicy Leśnej,

– termomodernizacji budynku nr 13, gdzie znajduje się świetlica wiejska – na szczęście dzięki determinacji i pomocy niezastąpionych unisławskich seniorów remont częściowo doszedł do skutku,

– przystąpienia do programu Modelowej Rewitalizacji Miast,

– wypowiedzenia umowy najmu lokalu wynajmowanego na przedszkole w Unisławiu Śląskim.

 

Dodatkowo wiele razy – na wnioski mieszkańców – interweniowałam, składając odpowiednie pisma i wykonując telefony do stosownych instytucjach. Co roku składałam, po wcześniejszych konsultacjach z mieszkańcami, wnioski o ujęcie inwestycji w budżecie gminy.

 

Przypomnę, że z wynikami mojej pracy można się zapoznać m.in. na stronach Facebook: Skibska Dorota, w zakładce – zdjęcia – praca radnej, Unisław Śląski i okolice lub bip.mieroszow.pl

 

Kolejne lata pracy jako radna oraz plany i możliwości kreatywnych działań  samorządowych, poprawiających jakość życia mieszkańców przybliżę w następnych numerach Tygodnika DB 2010.

Dorota Skibska

Radna Rady Miejskiej Mieroszowa

Tags: ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej