Tygodnik DB2010

Ludowcy dla Wałbrzycha i jego mieszkańców

Dla ludowców Mieszkańcy Wałbrzycha to podmiot, a nie przedmiot działania. To mieszkańcy są dla władz miasta prawdziwymi pracodawcami i to przed społecznością miasta jest rozliczana praca radnych i prezydenta miasta. Mając to na uwadze, staramy się postępować zgodnie z tą zasadą.

W swojej działalności Polskie Stronnictwo Ludowe – jako swój cel nadrzędny – uznaje tworzenie demokracji autentycznej, tzn. stwarzającej nie tylko obowiązki, ale i szereg praw dla wszystkich grup społecznych. Reprezentujemy idee agraryzmu i dlatego nigdy nie zamykamy się na spostrzeżenia ideowe innych nurtów politycznych. Założenia chrześcijańskiej demokracji, czyli fundamentalne poszanowanie dla każdego człowieka z jego godnością, jako osoby, zasadą pomocniczości państwa i społecznej gospodarki rynkowej pozwalają nam współpracować ze wszystkimi, dla których samorząd jest priorytetem, służbą publiczną, przedkładaną ponad partyjną legitymację czy prywatny interes.

Przez ostanie lata, jako działacze PSL, pracowaliśmy sumiennie i systematycznie na rzecz mieszkańców gminy oraz powiatu, wskazując rządzącym prezydentowi oraz radzie miasta obszary niedostrzegane przez władze miasta, a bardzo ważne dla jego mieszkańców. Każde zgłoszenie czy prośba społeczności lokalnej, a także naszych członków i sympatyków, były przez nas wnikliwie rozpatrywane i jeśli wystarczała nasza – czyli władz PSL i członków partii – interwencja, to takie inicjatywy były podejmowane. Tu można wymienić działalność na rzecz opieki nad zwierzętami, czy pomoc dla mieszkańców w postaci prawnych porad prowadzonych w biurze przez licencjonowanych prawników. Jednak w wielu sprawach – nie sprawując mandatu we władzach gminy – musieliśmy występować z interpelacjami i zapytaniami do prezydenta miasta, zarządów spółek miejskich czy Rady Miasta Wałbrzycha.

Obszar związany z transportem miejskim w szczególności warunki pracy kierowców czy konduktorów były przez nas bardzo mocno poruszane. Jako jedyni zwróciliśmy uwagę na – w naszej opinii – niezasadną podwyżkę cen biletów komunikacji miejskiej, której przez lepsze zarządzanie zasobami można by było zaniechać. Tu otrzymaliśmy odpowiedź, że nie jest to możliwe i podwyżkę wprowadzono. Teraz słyszymy obietnicę wyborczą władz miasta o niedługim wprowadzeniu bezpłatnej komunikacji dla uczniów i uznajemy to jako nasz sukces, bo jednak zainspirowaliśmy władze miasta do poszukania innych niż podwyżka środków na działanie komunikacji miejskiej. W ostatnim czasie na prośbę mieszkańców Konradowa wystąpiliśmy z wnioskiem o przedłużenia linii nr 10 do placu Grunwaldzkiego. Występowaliśmy także w może mało istotnych dla władz miasta, ale bardzo niepokojących dla mieszkańców sprawach jak choćby oświetlenie ulic, które są bolączką danej społeczności lokalnej. Ponadto, mając na uwadze niepożądaną przez mieszkańców działalność, jaką prowadzi firma prowadząca składowisko, prowadzimy monitoring jej działalności i chcemy wykorzystać każdą (oczywiście zgodną z prawem) możliwość zablokowania tej działalności na terenie miasta. Nasze działania doprowadziły do unieważnienia przetargu, w którym ten podmiot złożył jedyną ofertę na składowanie odpadów niebezpiecznych z terenu aglomeracji na terenie gminy. Zdajemy sobie sprawę, że w tym przypadku jest konieczna współpraca całej społeczności lokalnej nie wyłączając władz, działaczy i sympatyków różnych opcji politycznych.

Wskazywaliśmy na niewłaściwe oraz nieetyczne powoływanie przez prezydenta, chociaż zgodne z prawem, jako przedstawicieli wspólnoty radnych miejskich do władz Wałbrzyskich Wodociągów, którzy – zgodnie z ustawą – mają kontrolować działalność władz gminy. Jednocześnie, jako członkowie władz wodociągów, odpowiadają za ich zobowiązania, co może powodować na przykład automatyczne przerzucanie kosztów działalności wodociągów na mieszkańców. W tej sprawie między innymi złożyliśmy projekt zmiany statutu, aby wykluczyć w przyszłości takie działanie – niestety, nie zostało to przychylnie rozpatrzone przez Radę Miasta Wałbrzycha. Nikt z radnych – a projekt został wysłany do każdego – nie podjął się zająć tym tematem.

Dzisiaj Wałbrzych to miasto coraz bardziej otwarte dla jego mieszkańców, mamy świadomość, że zmiany należy kontynuować. Przed nami jeszcze dużo problemów do rozwiązania. Wysokie zadłużenie, brak perspektyw dla młodych, brak pozyskiwania środków zewnętrznych, wyludnianie. Jesteśmy przekonani, że dobrze i odpowiedzialnie zarządzane będzie miejscem przyjaznym i otwartym dla mieszkańców oraz licznych gości z Polski i zagranicy.

Łukasz Mikołajczyk

Wiceprezes Zarządu Powiatowego PSL w Wałbrzychu

kandydat w wyborach prezydenta Wałbrzycha

Materiał pochodzi i jest finansowany przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej