Tygodnik DB2010

Wieża jak nowa

19 sierpnia 2018 r. w czasie mszy św. ks. bp Ignacy Dec poświęcił wieżę kościoła pw. NMP Królowej Polski w Głuszycy. Wieża wyremontowana została dzięki projektowi realizowanemu przez Gminę Głuszyca w ramach porozumienia zawartego z parafią.

 

Projekt”Udostępnienie turystyczne wieży kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Głuszycy” został dofinansowany ze środków Aglomeracji Wałbrzyskiej, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

-Z inicjatywy burmistrza Głuszycy Romana Głoda oraz dzięki przychylności radnych Rady Miejskiej w Głuszycy zrodził się pomysł ratowania wieży zabytkowego kościoła w Głuszycy i uczynienia z wieży widokowej kolejnej atrakcji turystycznej w naszej gminie – powiedział w czasie uroczystości zastępca burmistrza Głuszycy Grzegorz Szymański.

Pozyskane przez Gminę Głuszyca dofinansowanie wyniosło ponad 800 tys. zł. Inwestycja została wsparta także wkładem własnym z budżetu Gminy Głuszyca, a całkowita wartość projektu wyniosła ponad 950 tys. zł. Wybór projektu do dofinansowania został zatwierdzony w imieniu Aglomeracji Wałbrzyskiej przez jej lidera – prezydenta Wałbrzycha dr. Romana Szełemeja, a następnie przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, który pełni funkcję Instytucji Zarządzającej RPO Województwa Dolnośląskiego. W ramach realizacji projektu wieża kościelna została odnowiona i zabezpieczona oraz dostosowana  d pełnienia funkcji wieży widokowej. Odrestaurowano także elewację zewnętrzną oraz wykonano remont wnętrza wieży wraz z częściową wymianą schodów. Wieża zaadaptowana na potrzeby nowej funkcji wyposażona została także w tablice informujące o historii okolic oraz w stare ryciny i zdjęcia. Zainstalowano także multimedialną sieć sensorową, która umożliwia turystom pobranie na urządzenia przenośne informacji o obiekcie, okolicy i historii. Dzięki projektowi użytkownicy urządzeń mobilnych pobrać mogą aplikację, która promuje ciekawe turystycznie miejsca w Gminie Głuszyca. Poza tym obraz z kamer umieszczonych na wieży przekazywany jest do Internetu, a piękne widoki na otaczające wieżę pasma Sudetów Środkowych obserwować można, będąc nawet z dala od Głuszycy. Wieża widokowa dostępna będzie dla turystów już na początku września.

Dodatkowo – dzięki zgromadzonym środkom od parafian i sponsorów – wyremontowany został dach zabytkowego kościoła. Warto przypomnieć także, że dach kościoła NMP Królowej Polski objęty był także programem usuwania azbestu, na który Gmina Głuszyca zdobyła dofinansowanie ramach Programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

(SJ)

 

Biskup Ignacy Dec dokonał poświęcenia wyremontowanej wieży kościoła w Głuszycy.

Tags: , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej