Tygodnik DB2010

Kończą remont

Przed końcem sierpnia 2018 roku mają się zakończyć prace przy przebudowie świetlicy w Wiejskim Domu Kultury w Dziećmorowicach.

 

Gmina Walim otrzyma zewnętrzne wsparcie finansowe na przebudowę świetlicy w Wiejskim Domu Kultury w Dziećmorowicach. Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na realizację tego projektu, została zawarta 13 lutego we Wrocławiu.

– To nam dało zielone światło na przebudowę istniejącej świetlicy wiejskiej dla poprawy rozwoju społecznego. Jest to kolejny etap prac dotyczący obiektu zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 75 w Dziećmorowicach. Przypomnę, że jesienią ubiegłego roku zakończył się I etap działań w ramach projektu, który obejmował m.in.: wykonanie nowej elewacji wraz z dociepleniem i odwodnieniem budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz częściowy remont dachu. Całkowity koszt tamtej inwestycji to 498 tys. 955,22 zł, który w 100 procentach Gmina Walim pokryła ze swojego budżetu – podkreśla wójt Gminy Walim Adam Hausman.

Zawarta z UMWD i Gminą Walim umowa zakłada realizację zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odbywającego się w zakresie działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”.

Suma zewnętrznych środków opiewa na kwotę 241 tys. 742 zł. Remontem objęte zostały pomieszczenia wewnątrz budynku Wiejskiego Domu Kultury – potocznie zwanego “świetlicą wiejską”. W ramach prac wymienione zostaną schody oraz posadzki na parterze i na piętrze, a także przeprowadzona będzie renowacja schodów stalowych. Inwestycja zakłada również m.in. przebudowę kotłowni, montaż nowych instalacji m.in.: elektrycznej, centralnego ogrzewania, wentylacyjnej, wodnej i kanalizacyjnej, nawiewno-wywiewnej oraz klimatyzacji.

(MG)

Tags: , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej