Tygodnik DB2010

Segregacja po nowemu

Od 1 lipca 2018 roku na terenie Gminy Czarny Bór zaczną obowiązywać nowe zasady segregacji odpadów. Zmiany te wynikają z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

 

Nowe przepisy zakładają podział odpadów na cztery frakcje. Dla każdej frakcji właściwy będzie inny kolor worka lub pojemnika: niebieski – na papier; zielony – na szkło; żółty – na metale i tworzywa sztuczne; brązowy – na odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone.

– Segregacja odpadów w zabudowie jednorodzinnej będzie się odbywała w systemie workowym. Mieszkańcy tych nieruchomości otrzymają od firmy odbierającej odpady z terenu gminy komplet worków na ww. frakcje odpadów oraz pojemnik na pozostałości po segregacji. W dniu odbioru danej frakcji odpadów pozostawią odpowiedni worek przy pojemniku na pozostałości po segregacji, skąd zostanie on zabrany przez podmiot odbierający odpady. Za każdy wystawiony worek danego koloru otrzymacie Państwo pusty worek tego samego koloru. W ww. formie segregować odpady będą również mieszkańcy nieruchomości wielolokalowych, którzy składali indywidualnie deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Segregacja odpadów w zabudowie wielorodzinnej będzie się odbywała w systemie pojemnikowym. Nieruchomości wielolokalowe zostaną wyposażone przez firmę odbierającą odpady z terenu gminy w komplet pojemników na ww. frakcje odpadów oraz w pojemnik na pozostałości po segregacji. Posegregowane odpady będą gromadzić w odpowiednich pojemnikach, skąd zostaną zabrane przez podmiot odbierający odpady. Segregacja odpadów w nieruchomościach niezamieszkałych będzie się odbywała w systemie workowym lub pojemnikowym – w zależności od decyzji właściciela takiej nieruchomości. Właściciele tych nieruchomości zaopatrzą się albo w worki, albo w pojemniki o odpowiednich kolorach, w których będą gromadzić posegregowane odpady. Następnie odpady te zostaną zabrane z ustalonego miejsca przez podmiot odbierający odpady – wyjaśnia Adam Górecki, wójt Gminy Czarny Bór.

(RED)

pojemniki do segregacji

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej