Tygodnik DB2010

Absolutorium dla burmistrza

 

28.05.2018 r. Burmistrz Boguszowa-Gorc Waldemar Kujawa otrzymał absolutorium od Rady Miejskiej Boguszowa – Gorc

 

Podczas sesji absolutoryjnej radni ocenili politykę finansową Gminy Boguszów Gorce prowadzoną w roku 2017. Przed przystąpieniem do głosowania, miejscy rajcy zostali zapoznani z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Boguszowa – Gorc oraz pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. Za udzieleniem absolutorium głosowało dwunastu radnych, jeden był przeciwko, a jeden radny wstrzymał się od głosu.

(JFC)

kujawa sesja

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej