Tygodnik DB2010

Odbudowa zaufania społecznego

Czy wiecie, że według badań Światowego Forum Ekonomicznego w „dziesiątce” krajów z największym kapitałem społecznym są: Finlandia, Szwecja, Norwegia i Dania? Stawce przewodzi Szwajcaria. A Polacy? Regularnie, od wielu lat, w badaniach sondażowych pokazują, że w zdecydowanej większości nie ufają innym ludziom, a co dopiero politykom! Na proste pytanie: „Czy ogólnie rzecz biorąc, Pana(i) zdaniem, większości ludzi można ufać?” Polacy w ogromnej większości (średnio 75-80%) odpowiadają – nie. Niestety, jest to jeden z najniższych poziomów zaufania w Europie. Wśród krajów skandynawskich proporcje są odwrotne: ok. 80% obywateli wierzy innym ludziom. Również naukowcy badający zagadnienie kapitału społecznego w Polsce alarmują, że mamy jeden z najniższych poziomów zaufania społecznego w Unii Europejskiej. W Polsce ciągle nie wykształciły się postawy niezbędne do tworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Mamy również ogromny deficyt umiejętności społecznych i tym samym powstają ograniczenia w wykorzystaniu potencjału rozwojowego. Osobiście najbardziej martwi mnie to, że bardzo niski poziom zaufania społecznego cechuje najmłodszych obywateli w wieku 18-24 lata. Jak zatem nie trudno zauważyć, zaufanie społeczne to dla Polaków bardzo istotny problem.

Podczas Forum Samorządowego, zorganizowanego przez partię Porozumienie Jarosława Gowina, które odbyło się w ubiegłym miesiącu w Sejmie, zaproponowano wiele rozwiązań, mających na celu wzrost partycypacji społecznej – zwłaszcza ludzi młodych – w podejmowaniu decyzji na poziomie samorządu. Mamy zatem konkretne propozycje działań, które mogą stać się w niedalekiej przyszłości zalążkiem do szeroko rozumianego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza wśród młodzieży. Nikt nie zaprzeczy chyba, że realny wpływ na podejmowane decyzje to – jakby nie było – duży bodziec do powzięcia konkretnej inicjatywy. Nie muszę chyba nikomu przypominać jak ważna jest aktywna postawa lokalnej społeczności i jak bardzo polityka niektórych samorządów zniechęca społeczność lokalną do podejmowania określonej aktywności w zakresie rozwoju ich małych ojczyzn. A przecież, jak stwierdziła niegdyś słynna Żelazna Dama – była brytyjska premier Margaret Thatcher: nie chcemy takiego społeczeństwa, w którym państwo odpowiada za wszystko, a nikt nie odpowiada za państwo.

Wracając do tego, co zaproponowaliśmy podczas Forum Samorządowego w Warszawie, przedstawiam Państwu propozycję konkretnych rozwiązań partii Porozumienie:

– powrót do możliwości powoływania w skład komisji rady miasta osób spoza rady (do 50% jej składu) reprezentujących środowiska studenckie oraz stowarzyszenia,

– obligatoryjne włączenie samorządów studenckich w miastach akademickich do prac w komisjach rad miejskich w obszarach dotyczących kultury, sportu i nauki,

– obligatoryjne włączenie reprezentantów stowarzyszeń, w prace komisji rad miejskich w obszarach ich działalności,

– obligatoryjne powoływanie w ośrodkach, gdzie jest liceum – młodzieżowej rady gminy jako ciała opiniującego projekty, które dotyczą młodzieży w danym samorządzie, tak aby zdanie młodzieży było równorzędne z opinią komisji przed podjęciem ostatecznych decyzji przez samorządowców.

W tym miejscu nie sposób pominąć stowarzyszenia o nazwie Młoda Prawica, które aktywnie działa na terenie Polski i skuteczne zachęca młodzież do podejmowania działań na rzecz rozpowszechniania wartości patriotyzmu, liberalizmu gospodarczego oraz konserwatyzmu światopoglądowego. Zachęcam młodych ludzi, dopiero zaczynających swoją działalność społeczną lub polityczną, do wstępowania w jego szeregi. Stowarzyszenie realizuje swoją działalność przez organizowanie debat z przedstawicielami innych organizacji młodzieżowych, organizację spotkań merytorycznych i szkoleń, organizację akcji i happeningów i jest z pewnością czymś, co wzbudzi w młodych ludziach chęć partycypacji w działania ważne dla Polski. Podaję zatem link do strony: www.mlodaprawica.pl/kontakt/ oraz e-mail: beata.zolnieruk@pjg.org.com i żywię ogromną nadzieję na to, że już wkrótce ich działalność rozszerzy się o nasz okręg. Być może niebawem na naszym terenie wyłoni się nowy lider Młodej Prawicy, który swoją postawą, działaniem i pracą przyczyni się do wzrostu zaufania społecznego wśród lokalnej młodzieży.

Beata Żołnieruk

Redakcja nie odpowiada za przedstawione dane, opinie i stwierdzenia, które stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów autora. Treści zawarte w felietonie nie odzwierciedlają poglądów i opinii redakcji.

beata zolnieruk b

Tags: ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej