Tygodnik DB2010

Czas na zawodowców

7 marca 2018 r. starosta Jacek Cichura wraz z wicestarostą Krzysztofem Kwiatkowskim, w imieniu Powiatu Wałbrzyskiego, podpisali we Wrocławiu umowę o dofinansowanie unijnego programu.

 

„Czas na zawodowców” to projekt, który zwiększy szanse uczniów ze szkół zawodowych na Dolnym Śląsku na znalezienie zatrudnienia. W ramach projektu finansowane będą takie działania jak:

– staże u pracodawców,

– zajęcia laboratoryjne na uczelniach wyższych,

– szkolenia kadry dydaktycznej w ścisłej współpracy z otoczeniem biznesu,

– szkolenia nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu,

– innowacyjne metody dydaktyczne,

– szkolenia interpersonalne i społeczne,

– mini projekty badawcze,

– obozy naukowe.

Wszystkie te działania mają przyczynić się do poprawy atrakcyjności i efektywności kształcenia, a przez to do zwiększenia szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w zawodach.

W programie bierze udział Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Szczawnie – Zdroju, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Wałbrzyski. Projekt obejmie 1935 uczniów oraz 160 nauczycieli szkół i placówek zawodowych z terenu Dolnego Śląska. W jego ramach odbędzie się  ponad 1250 staży u pracodawców. Całkowita wartość projektu to nieco ponad 5 mln zł, z czego dotacja unijna wynosi blisko 4,8 mln zł. Projekt będzie realizowany w terminie od  2.04.2018 do  31.08.2019 r. Projekt dofinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach osi 10 Edukacja; Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

(GŁ)

Źródło: Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychusamborski przybylski cichura kwiatkowski

Od lewej: członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Tadeusz Samborski, marszałek województwa Cezary Przybylski, starosta wałbrzyski Jacek Cichura, wicestarosta wałbrzyski Krzysztof Kwiatkowski.

Tags: , , , , , , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej