Tygodnik DB2010

XXXIV Sesja Rady Powiatu Wałbrzyskiego

 

30 stycznia 2018 roku powiatowi radni spotkali się na XXXIV Sesji Rady Powiatu Wałbrzyskiego. W porządku obrad największe zainteresowanie i dyskusję wzbudziły: uchwała w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Rady Powiatu Wałbrzyskiego oraz zwrotu kosztów podróży, a także uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wałbrzyskiego.

 

W kwestii diet Klub Radnych Ziemi Wałbrzyskiej przedstawił projekt uchwały, mający na celu zdyscyplinowanie oraz zmotywowanie do pracy i nagrodzenie najbardziej zaangażowanych radnych poprzez takie ustalenie wysokości diet, aby radni pracujący dodatkowo w komisjach Rady Powiatu Wałbrzyskiego otrzymywali wyższe uposażenie aniżeli radni, których aktywność ogranicza się wyłącznie do udziału w sesjach Rady Powiatu Wałbrzyskiego. Uchwała wprowadziła również kary w postaci potrąceń za opuszczanie posiedzeń rady, komisji, czy zarządu.

W sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wałbrzyskiego, klub radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego zgłosił swojego kandydata – radnego Arkadiusza Muchę, zaś zgłoszony przez Klub Radnych Platformy Obywatelskiej radny Leonard Górski zrezygnował z kandydowania.

– W sprawie diet uważamy, że radni najbardziej aktywni powinni otrzymywać wyższe uposażenie niż ci, którzy nie chcą pracować na rzecz mieszkańców powiatu wałbrzyskiego. Dieta nie jest wynagrodzeniem jak sądzą niektórzy, a zwrotem kosztów podróży i utraconej przez pełnienie mandatu możliwości zarobku – radny który pracuje np. w Komisji Rewizyjnej musi stawiać się na jej posiedzeniach nawet kilka razy w miesiącu, a drugi stawia się tylko raz w miesiącu lub nawet rzadziej na sesjach rady i ma mieć taką samą dietę – to jest niesprawiedliwe i postanowiliśmy to zmienić. W kwestii składu Komisji Rewizyjnej uważam, że opozycja od dłuższego czasu dąży do destabilizacji prac Rady Powiatu, ponieważ nie ma żadnych merytorycznych argumentów przeciwko naszemu Zarządowi. Klub Radnych PO zobowiązał się na piśmie, że zgłosi przedstawiciela do prac Komisji Rewizyjnej pod warunkiem, że jako pierwszy uczyni to Klub Radnych PSL, ale pomimo tego, że PSL wywiązał się i zgłosił kandydata, to opozycja nie oddelegowała swojego przedstawiciela. W mojej opinii jest to kolejny przykład obłudy, braku honoru i powagi ze strony tych radnych. Przypomnę, że jeden z opozycyjnych radnych twierdzi, że jego priorytetem jest działanie na rzecz mieszkańców Czarnego Boru, w którym mieszka, a jednocześnie zarzuca Zarządowi Powiatu „bezmyślne sięganie po kredyty”, które zaciągnęliśmy na inwestycje takie, jak… budowa obwodnicy, czy remont ul. Głównej w Czarnym Borze. Wraz ze swoim klubem nie głosuje za uchwałą budżetową zawierającą powyższe inwestycje w jego gminie, a następnie chwali się w mediach, że są one jego zasługą! –mówi wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski.

(GŁ)

 

Źródło: Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

rada powiatu sesja styczen 2018

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej