Tygodnik DB2010

Spotkanie informacyjne dotyczące Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu
ZAPRASZA

pracodawców na spotkanie informacyjne dotyczące Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
które odbędzie się:
12 lutego 2018 roku (poniedziałek) w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej 5B,
w sali 123 (I piętro), w godz. 10.00 – 12.00.
Spotkanie adresowane jest do pracodawców, którzy mają swoją siedzibę lub prowadzą działalność na terenie powiatu m. Wałbrzych lub powiatu wałbrzyskiego i zamierzają z udziałem środków KFS inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji osób pracujących w firmie.
W trakcie spotkania omówimy m.in.:
• podstawowe zagadnienia dotyczące Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
• ogólne zasady ogłoszonego przez tut. Urząd konkursu wniosków,
• przyjęte przez tut. Urząd kryteria oceny wniosków,
• najczęstsze problemy, trudności jakie dotychczas pojawiały się przy składaniu wniosków o dofinansowanie KFS.
W terminie do 5 lutego 2018r. należy przesłać na adres katarzyna.bylicka@urzadpracy.pl kartę zgłoszeniową stanowiącą potwierdzenie udziału w spotkaniu.
Kartę zgłoszeniową można pobrać ze strony internetowej Urzędu www.urzadpracy.pl z zakładki Aktualności „25.01.2018r. – Spotkanie informacyjne dotyczące Krajowego Funduszu Szkoleniowego”.
Ilość miejsc ograniczona.

pup spotkanie

Tags: ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej