Tygodnik DB2010

Nowe nazwy ulic

Jak już informowaliśmy na łamach Tygodnika DB 2010, 27 grudnia 2017 roku weszły w życie i z tym dniem podlegały wykonaniu zarządzenia zastępcze wojewody dolnośląskiego z 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy. Zgodnie z tym zarządzeniem ulica położona w dzielnicy Sobięcin w Wałbrzychu o nazwie Wincentego Pstrowskiego przyjęła nazwę Władysława Grabskiego, a ulica położona w dzielnicy Piaskowa Góra w Wałbrzychu o nazwie Leona Kruczkowskiego przyjęła nazwę Tadeusza Gajcego. Zarządzenia zastępcze zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 13.12.2017 r., poz. 5310 i 5311.

(RED)

herb 2

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej