Tygodnik DB2010

Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna z siedzibą w Walimiu

miejsce wykonywania zadań: Al. Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych

pełni funkcję Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego

w ramach programu rządowego „ZA ŻYCIEM”

pppp powiatza zyciem

 

 

 

 

 

Dodatkowe zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęcia specjalistyczne dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w Powiecie Wałbrzyskim.

Celem działania programu jest zapewnienie dziecku z niepełnosprawnością lub zagrożonemu niepełnosprawnością oraz jego rodzinie, dostępu do aktywnej pomocy ze strony Państwa poprzez udzielenie interdyscyplinarnej specjalistycznej opieki.

Program skierowany jest dla dzieci objętych zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od urodzenia do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.

 

DROGI RODZICU !

 • Jeśli twoje dziecko korzysta z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju w naszej placówce, to możesz skorzystać z możliwości dodatkowych bezpłatnych zajęć ze specjalistami.
 • Oferujemy w zależności od potrzeb dziecka bezpłatne zajęcia ze specjalistami oraz usługi fizjoterapeutów, psychologów, logopedów, pedagogów.
 • Udzielamy rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych, a także możliwych form wielofunkcyjnej pomocy.
 • Zapewniamy konsultacje lekarzy różnych specjalności, w zależności od potrzeb dziecka.
 • Projekt realizowany jest w okresie od 01.12.2017 roku do 31.12.2021 roku.

Po pomoc można się zgłosić:

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna z siedzibą w Walimiu

miejsce wykonywania zadań: Al. Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 16.00

 

Szczegółowych informacji udziela sekretariat poradni pod nr tel: 74 8460563

Poradnia nieustannie rozwija  się informuje dyrektor Regina Marciniak, przystąpienie do programu „Za życiem” umożliwia rodzicom bezpłatną pomoc dla i dzieci na najwyższym oferowanym na rynku poziomie.

Wiodący  ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy;

 • udziela rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
  2) wskazuje właściwe dla dziecka i jego rodziny formy kompleksowej, specjalistycznej pomocy,
  w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej
  i logopedycznej;
  3) wskazuje jednostki udzielające specjalistycznej pomocy dzieciom;
  4) organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
  5) koordynuje korzystanie z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:
  a) zbiera i upowszechnia informacje o usługach i świadczących je specjalistach,
  b) prowadzi akcje informacyjno-promocyjne,
  c) monitoruje działania związane z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzicom.

Kontakt:

Sekretariat: 74 84 60 563,  797-984-251, e-mail: sekretariat@pppp.walbrzych.pl

Dyrektor: 518-787-925

Filia w Szczawnie-Zdroju: 518-787-916

ZADANIE REALIZOWANE PRZEZ OŚRODEK JEST FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

 

regina marciniak

Regina Marciniak, dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogiczna z siedzibą w Walimiu

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej