Tygodnik DB2010

Mieszkanie+ w gminie

Wójt Gminy Walim Adam Hausman podpisał list intencyjny w sprawie przystąpienia do programu Mieszkanie+. W przyszłości gmina zyska docelowo 20 mieszkań o atrakcyjnym czynszu.

 

Do podpisania deklaracji o włączeniu gminnych nieruchomości do Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN) doszło pod koniec listopada br. Pod listem intencyjnym w tej sprawie podpisali się wójt Gminy Walim Adam Hausman oraz Tomasz Tomala – pełnomocnik rządu do spraw organizacji KZN i Tomasz Żuchowski – Minister Infrastruktury i Budownictwa.

– Przedmiotem podpisanego listu intencyjnego jest budowa budynku wielorodzinnego na gruntach położonych w Walimiu oraz budowa budynku wielorodzinnego położonego w Dziećmorowicach – przybliża wójt Adam Hausman. – Gmina może wskazać także inne nieruchomości gminne, które mogą być wykorzystane pod budownictwo mieszkaniowe – dodaje wójt.

KZN to tzw. bank ziemi, gospodarujący nieruchomościami Skarbu Państwa przeznaczonymi pod budowę mieszkań o atrakcyjnym czynszu w formule najmu lub najmu z opcją dojścia do własności. Zakłada się, że pierwsze budynki mieszkalne w programie Mieszkanie+ na gruntach skarbu państwa włączonych do Krajowego Zasobu Nieruchomości powstaną w 2019 roku, ale nie wyklucza się możliwości wcześniejszej realizacji.

(MM)

mieszkanie plus walim

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej