Tygodnik DB2010

Wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna z siedzibą w Walimiu miejsce wykonywania zadań Al. Wyzwolenia 24 w Wałbrzychu wiodącym Ośrodkiem Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczym dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców.

 

– Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Al. Wyzwolenia 24 w Wałbrzychu, dla której organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, realizować będzie zadania wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzinZa życiem” – informuje dyrektor poradni Regina Marciniak. – Program przewiduje zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno -rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych w art.90 ust 4 ustawy z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5.09.2017. w sprawie szczegółowych zdań wiodących ośrodków koordynacyjno -rehabilitacyjno-opiekuńcych (Dz.U.poz 1712). W związku z dynamicznym rozwojem profesjonalnych usług terapeutyczno-rehabilitacyjnych, jakie zapoczątkowałam po roku pracy w poradni oraz ogromnymi potrzebami środowiska dzieci niepełnosprawnych, postanowiłam zgłosić naszą palcówkę do tego programu, wykazując we wniosku potencjał kadrowy i profesjonalne wyposażenie naszej placówki.

Wniosek złożony przez dyrektor Reginę Marciniak przeszedł pozytywną weryfikację i Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna otrzymała dotację z budżetu państwa, którą otrzymywać będzie w transzach od grudnia 2017 do 2021 roku z przeznaczeniem na zorganizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, jak również dotację na doposażenie ośrodka.

– Dotację tą zamierzam przeznaczyć na dodatkowe usługi terapeutów i fizjoterapeutów, między innymi na rehabilitację dzieci na basenie, hipoterapię, logoterapię m.in. metodą tomatisa i inne, w zależności od potrzeb. Zadania te będą realizowane w naszej siedzibie głównej – w budynku Starostwa Powiatowego oraz w naszej filii w Szczawnie Zdroju w Zespole Szkół przy ul. Kolejowej 2 oraz w stadninie koni Julianów i na basenie – wyjaśnia Regina Marciniak.

Do zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego należy:

1) udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;

2) wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;

3) wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;

4) organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art.127 ust.19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów;

5) koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:

  1. a) zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
  2. b) prowadzenie akcji informacyjnych,
  3. c) monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

– Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest w stanie w sposób fachowy podołać temu ważnemu zadaniu. Posiada najnowoczśniejsze pomoce dydaktyczne, sprzęt, sale rehabilitacyjne, salę doświadczania świata oraz zespół profesjonalistów oddanych pracy i bardzo dobrze merytorycznie przygotowanych do pracy. Zachęcamy wszyskich rodziców dzieci niepełnosprawnych do nas – dodaje dyrektor poradni.

(AS)

 

SONY DSC

Regina Marciniak

SONY DSC

Poradnia dysponuje znakomitą kadrą i infrastrukturą.

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej