Tygodnik DB2010

Dzień Pracownika Socjalnego

 

21 listopada obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego. Jest to święto wszystkich pracowników służb społecznych, a przede wszystkim pracowników socjalnych.

 

Z tej okazji, w imieniu Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego, wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski oraz członkowie zarządu Mirosław Potapowicz i Stanisław Janor zaprosili na uroczyste spotkanie pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, aby podziękować im i złożyć wyrazy uznania za wysiłek oraz poświęcenie w wypełnianiu ważnej roli społecznej na rzecz mieszkańców powiatu wałbrzyskiego.

Wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski szczególnie poruszył problematykę dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji, które wymagają wyjątkowej opieki i troski ze strony pracowników socjalnych. Na ręce dyrektor PCPR Wiolety Kostiańczuk-Tulikowskiej i wszystkich pracowników złożono listy gratulacyjne, wręczono kwiaty i zaproszono na słodki poczęstunek.

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego pragnie złożyć wszystkim pracownikom socjalnym życzenia zdrowia, pomyślności w życiu osobistym oraz zadowolenia i satysfakcji z wykonywanej pracy.

(GŁ)

Źródło: Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

Dzien Pracownika Socjalnego

Tags: , , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej