Tygodnik DB2010

Zebranie w Jabłowie

Wójt Gminy Stare Bogaczowice informuje o zmianie terminu zebrania wiejskiego w Jabłowie. – Zebranie odbędzie się 10 listopada 2017 roku (piątek) o godzinie 17.00 -pierwszy termin, drugi termin – godzina 17.30 w świetlicy wiejskiej w Jabłowie przy ul. Głównej 37. Zebranie wiejskie mieszkańców Sołectwa Jabłów zwołano w celu przeprowadzenia wyborów przedterminowych w związku z rezygnacją z pełnienia funkcji dotychczasowego sołtysa oraz rady sołeckiej. Proponowany porządek zebrania: otwarcie zebrania; wybór przewodniczącego zebrania; przyjęcie porządku obrad; sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za okres sprawowania funkcji, wybór komisji skrutacyjnej; wybór sołtysa; wybór rady sołeckiej; sprawy różne; zamknięcie obrad – wyjaśnia Mirosław Lech, wójt Gminy Stare Bogaczowice.

(RED)

urzad gminy bogaczowice 2

Tags: , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej