Tygodnik DB2010

Docieplenie z dofinansowaniem

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Podzamcze w Wałbrzychu podpisała umowę z Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej, na mocy której spółdzielni przekazane zostaną wielomilionowe środki w ramach projektu „Termomodernizacja budynków wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze w Wałbrzychu”.

 

W konferencji, podczas której doszło do podpisania umow uczestniczyli: prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej, dyrektor Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej Bożena Dróżdż oraz prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze Tadeusz Choczaj.

– Działania te zawierają się w osi priorytetowej3. Gospodarka niskoemisyjna oraz działaniu Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – wyjaśnia prezydent Roman Szełemej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Podzamcze otrzymała dotację w wysokości 2,2 mln zł.

– Dzięki tym środkom bloki na ulicach Blankowej, Basztowej i Palisadowej przejdą proces termomodernizacji. W pięciu budynkach ściany zewnętrzne oraz stropy zostaną ocieplone i zyskają nowe elewacje. Ponadto wymienione zostaną drzwi wejściowe oraz wszystkie okna na klatkach schodowych, a także i instalacje centralnego ogrzewania. Działania te w budynkach, które przeszły termomodernizację, dały zmniejszenie zużywanej energii cieplnej o około 40 procent – podkreśla Tadeusz Choczaj, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze.

Prace związane z termomodernizacją pięciu budynków na osiedlu Podzamcze potrwają do października przyszłego roku.

(RED)

 Podzamcze

Coraz więcej budynków Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze przechodzi termomodernizację.

Tags: , , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej