Tygodnik DB2010

Pomoc żywnościowa głuszyczanom

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy wspólnie z Caritas Diecezji Świdnickiej będą realizować Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2017.

 

Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą Agencja Rynku Rolnego. Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych.

Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom , które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj: 1268 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej; 1028 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby z terenu Gminy Głuszyca do otrzymania pomocy żywnościowej kwalifikowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 38. Skierowania wydawane są codziennie pracowników socjalnych w godzinach urzędowania Ośrodka.

Każdy odbiorca pomocy żywnościowej w trakcie trwania Programu może skorzystać z tzw. działań towarzyszących, które są obowiązkowym elementem programu. Mają one na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji odbiorców pomocy żywnościowej w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te mogą być realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności. Działania te są prowadzone w sposób cykliczny w okresie dystrybucji pomocy żywnościowej.

„Podprogram 2017” będzie obejmował dystrybucję artykułów spożywczych oraz działań towarzyszących w okresie od września 2017 do czerwca 2018 r. Dystrybuowane będą takie produkty jak: makaron, makaron kukurydziany bezglutenowy ryż, herbatniki, mleko, ser, groszek z marchewką, fasola, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy, filet z makreli, szynka drobiowa, szynka wieprzowa, cukier, olej, kasza gryczana, buraczki wiórki.

(RED)

centrum gluszycy

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej