https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Tag: Rada Miejska Świebodzic

Ograniczą niską emisję

8 maja 2020 r. Gmina Świebodzice rozpocznie nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy

Czytaj więcej »

Świebodzice bez budżetu

Rada Miejska Świebodzic po raz kolejny nie przyjęła uchwały budżetowej na 2020 rok. Radni odrzucili także uchwałę dotyczącą wieloletniej prognozy finansowej. W porządku obrad podczas

Czytaj więcej »

Rada nie przyjęła uchwał

Na ostatniej sesji Rada Miejska Świebodzic nie uchwaliła podatku od nieruchomości oraz nie podjęła uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Świebodzice z Organizacjami Pozarządowymi.

Czytaj więcej »

Będą kolejne inwestycje

XIII sesja Rady Miejskiej w Świebodzicach przyniosła zmiany w tegorocznym budżecie miasta. Na posiedzeniu gościnnie pojawił się poseł na Sejm RP Ireneusz Zyska. Poseł przekazał

Czytaj więcej »

Nowe stawki opłat za odpady

Rada Miejska Świebodzic przyjęła dwie uchwały związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Pierwsza dotyczyła górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

Czytaj więcej »

Sieć szkół przyjęta

              Podczas sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach radni jednogłośnie przyjęli uchwałę o nowej sieci szkół podstawowych i gimnazjów, dostosowanej

Czytaj więcej »

Radni za 1 zł

              1 zł – tyle będzie dostawał radny, którego nieobecność na sesjach i komisjach, których jest członkiem, wyniesie więcej,

Czytaj więcej »

Auto i patrole

85 tys. zł – tyle z budżetu gminy otrzyma Komisariat Policji w Świebodzicach na zakup nowego samochodu. Dodatkowo 10 tys. zł samorząd, jak co roku,

Czytaj więcej »

REKLAMA

Archiwa

REKLAMA