https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Tag: Piotr Markiewicz

Śmierdzący problem

Każdy posiadacz szamba musi mieć umowę na odbiór nieczystości ciekłych podpisaną z firmą zajmującą się wywozem nieczystości płynnych oraz przechowywać dowody uiszczenia opłat za wywóz

Czytaj więcej »

REKLAMA

Archiwa

REKLAMA