https://db2010.pl GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Remontują wiadukt w Ciechanowicach

Trwają prace związane z modernizacją wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu drogi 2768D w Ciechanowicach. Przypominamy, że zakres robót budowlanych obejmuje: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, usuwanie wierzchniej warstwy gleby, roboty budowlane w zakresie renowacji mostów, wznoszenie barier drogowych oraz roboty w zakresie nawierzchni. Wiadukt zlokalizowany jest w obrębie historycznego układu wsi Ciechanowice, wpisanego do gminnej ewidencji zabytków. Nadzór nad pracami pełni archeolog.

(AŁ)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty