https://db2010.pl GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Gmina Mieroszów kupi autobus

Gmina Mieroszów pozyskała środki na zakup 13 osobowego autobusu dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Dotacja w wysokości 243 444,67 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została przyznana w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, a pozostałe środki będą pochodziły z budżetu gminy.

– Za przygotowanie dokumentacji projektu „Brama do Polski – autobus bez barier” dziękuję Sekretarzowi Gminy Mieroszów Ewie Kisztelińskiej. Dziękuję także za profesjonalne wsparcie Agnieszce Bródka z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu oraz Staroście Powiatu Wałbrzyskiego Leonardowi Górskiemu. Gmina bardzo potrzebuje kolejnego środka transportu i jesteśmy pewni, że ten zakup przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców naszej gminy, którzy muszą korzystać z busa – mówi Burmistrz Mieroszowa Andrzej Lipiński.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty