https://db2010.pl GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Jednogłośne z wotum zaufania i absolutorium

Rada Miejska Mieroszowa udzieliła Burmistrzowi Mieroszowa Andrzejowi Lipińskiemu wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu gminy w 2023 roku.

Podczas czerwcowej sesji absolutoryjnej radni dokonali finansowego podsumowania ubiegłego roku. Burmistrz przedstawił „Raport o stanie Gminy Mieroszów za rok 2023”, a następnie radni udzieli burmistrzowi wotum zaufania. Za podjęciem uchwały w tej sprawie głosowali wszyscy rajcy uczestniczący w tym dniu w obradach. Radni Rady Miejskiej Mieroszowa udzielili także burmistrzowi Andrzejowi Lipińskiemu absolutorium za wykonanie budżetu gminy w roku 2023. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Mieroszowa o udzielenie absolutorium również poparli wszyscy radni. Wcześniej jednogłośnie zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok ubiegły.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty