https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Starodruki w Muzeum Tkactwa

Po raz pierwszy Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze zaprezentowało na wystawie czasowej własne zbiory dawnych druków (książki, mapy) i rękopisów. Zaprezentowane cenne muzealia z XVII – XIX wieku pochodzą z Działu Historyczno-Numizmatycznego i Biblioteki muzeum. Wystawę można oglądać do 30.06.2024 r.

Biblioteka w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze powstała wraz z założeniem Muzeum Regionalnego w Kamiennej Górze. Dziś księgozbiór liczy ponad 3500 woluminów i podzielony jest na dwie części: księgozbiór zabytkowy i księgozbiór podręczny. Księgozbiór zabytkowy liczy 136 starodruków. Przeważającą część tworzą dzieła o tematyce teologicznej, ale znajdziemy w nim również ciekawe pozycje z innych dziedzin nauki: geografii, astronomii, medycyny, historii i biologii.

Na wystawie zaprezentowane zostały książki religijne, naukowe oraz regionalia (druki poświęcone Kamiennej Górze i rękopiśmienne pamiętniki z rysunkami). Mapy zaprezentowane na wstawie pochodzą z XVIII wieku i prezentują m.in. Śląsk, Królestwo Czech z ziemią kłodzką, a także Hiszpanię, Rosje czy Brandenburgię i Saksonię. Wśród zaprezentowanych publikacji znajdują się wyjątkowe, bogato ilustrowane grafikami cymelia: książka położnicza śląskiej akuszerki Justine Siegemundin z XVII wieku oraz norymberskie wydanie zielnika Elizabeth Blackwell z XVIII wieku.

(RaŚ)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty