https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Miasto Kamienna Góra sprzedaje nieruchomości

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 3 o pow. 59,80 m2, położonego w budynku przy ul. Wałbrzyskiej 7
w Kamiennej Górze. Ww. budynek położony jest na działce nr 40/15, obręb nr 7 o pow. 465 m2, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00027203/7.

Przetarg odbędzie się25 czerwca 2024 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211. Cena wywoławcza ww. lokalu z 11% udziałem w częściach wspólnych budynku
i w gruncie wynosi 120 000,00 zł brutto.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 11 000,00 zł do dnia18 czerwca 2024 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Górze. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w przetargu oraz nieruchomość, której przetarg dotyczy.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronach: www.bip.kamiennagora.pl
i www.kamiennagora.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Kamienna Góra.

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych
w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pokój nr 306, tel. +48 756455133 lub na www.bip.kamiennagora.pl

***

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty