https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Odnowią ulicę Chałubińskiego w Wałbrzychu

Gmina Wałbrzych rozpoczęła remont ul. Chałubińskiego.

 – Na długości 605 m przeprowadzona zostanie rozbiórka istniejących elementów zagospodarowania terenu kolidujących z inwestycją, czyli: istniejącej nawierzchni, krawężników, obrzeży, oznakowania pionowego. Następnie zostaną wykonane: roboty ziemne (wykopy i nasypy) w zakresie niezbędnym do dostosowania terenu pod projektowane zagospodarowanie terenu, wbudowanie betonowych elementów prefabrykowanych (krawężniki, obrzeża itp.), budowa nowej nawierzchni jezdni i opaski dla pieszych z kostki betonowej, remont zjazdów, utwardzeń oraz dojść do schodów. Na koniec wprowadzone zostaną zmiany w stałej organizacji ruchu, nastąpi wymiana istniejącego oraz wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego, a także wbudowanie urządzeń mających na celu zabezpieczenie pieszych. Prace obejma także: remont istniejącej kanalizacji deszczowej (wymiana studzienek ściekowych i przykanalików) i regulację lub wymianę istniejących włazów i pokryw studni teletechnicznych, kanalizacyjnych oraz energetycznych, a także regulacja istniejących skrzynek zaworowych, wodociągowych i gazowych. Planowany termin zakończenia remontu to połowa sierpnia 2024 r. Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – wyjaśnia Kamila Świerczyńska. Rzecznik Prasowy Prezydenta Wałbrzycha.

(KaŚ)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty