https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

1 Jakub Madej, Prezes Zarządu KSS Bartnica (po prawej) i Sławomir Mynarek, członek Zarządu KSS Bartnica (po lewej)