https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Gmina Marciszów znów wygrała w sądzie z Wałbrzyskimi Wodociągami

– Na rozprawie apelacyjnej, która odbyła się 16 maja 2024 r. w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze, sąd oddalił apelację wniesioną przez Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałbrzychu oraz gminy: Boguszów Gorce, Czarny Bór, Głuszyca, Jedlina Zdrój, Stare Bogaczowice, Szczawno Zdrój i Wałbrzych od wyroku sądu I instancji o ustanowienie służebności czerpania wody przeciwko Gminie Marciszów z udziałem Saur Horyzont S.A. w Warszawie – mówi Wójt Gminy Marciszów Wiesław Cepielik. Wałbrzyskie Wodociągi zapewniają, że dostawy wody nie są zagrożone.

– Jestem bardzo zadowolony z ostatecznego i prawomocnego wyroku. Wreszcie, po latach zmagań całej mojej poprzedniej kadencji jako wójta stwierdzam, że warto było walczyć. Prawo ostatecznie zwyciężyło. Dziś – w kontekście poprzednich wyroków sądowych – otworzyły się przed nami wielkie możliwości. Sąd potwierdził, że nasza infrastruktura marciszowska stanowi zorganizowaną całość jako przedsiębiorstwo, na którym gmina może prowadzić własną działalność i nim dysponować. Oznacza to, że jako wyłączny właściciel mamy prawo posiadania, rozporządzania, korzystania oraz czerpania pożytków i dochodów z naszego mienia wodociągowego, tj. naszych gruntów, budynków, ujęć wodociągowych, infrastruktury służącej do czerpania, produkcji i uzdatniania wody pitnej. Nasza gmina nie jest biedna, gdyż ma bogaty, naturalny potencjał w postaci zasobów wody podziemnej, a sama gmina posiada infrastrukturę niezbędną do ujmowania i produkcji wody pitnej i może z tego tytułu generować dochody, po które zamierzamy sięgnąć. Wyrok w kontekście już wcześniej wydanych wyroków sądowych oznacza dla gminy – najważniejsze w skrócie:

• WPWiK Sp. z o.o. w Wałbrzychu winien wydać do dyspozycji Gminie Marciszów cały posiadany bezprawnie majątek znajdujący się na terenie naszej gminy w tym dwa zakłady do produkcji wody,

• Gminie Marciszów przysługuje jednorazowo wielomilionowe roszczenie odszkodowawcze od WPWiK i WZWiK w tym od w/w gmin z tytułu bezumownego korzystania ze wspomnianego mienia i utraconych korzyści,

• uregulujemy kwestię odpłatnego dostarczania wody z naszych ujęć do ponad 250 tys. mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej, w skład której wchodzą wyżej wymienione w gminy,

• wejdzie w życie umowa dzierżawy z dzierżawcą Firmą Saur Horyzont S. A., dzięki której każdego roku do budżetu naszej gminy będzie wpływało kilka milionów złotych,

• zostanie przeprowadzona modernizacja ujęć wody i przestarzałej infrastruktury, a przez to polepszona jakość wody i dostaw bez zbędnych strat.

Uratowaliśmy, to co przed laty zostało zepsute. Przed nami duża perspektywa rozwoju marciszowskich wodociągów, perspektywa dużych dochodów dla gminy, a tym samym perspektywa rozwoju naszej gminy. Wyrok, który zapadł 16 maja 2024 r. to dla mnie osobista satysfakcja, jako włodarza gminy, ale także spełnienie obietnic wyborczych i potwierdzenie skuteczności projektu z Saur Horyzont S. A. Teraz, po zakończonych procesach sądowych, ostatecznie liczę na partnerską współpracę z WPWiK i WZWiK. Deklaruję, że Gmina Marciszów jest partnerem, który dąży do wypracowania kompromisu respektującego wydane orzeczenia sądowe – podkreśla wójt Wiesław Cepielik.

Przedstawiciele Wałbrzyskich Wodociągów zapewniają, że to nie koniec sprawy i – co najważniejsze dla mieszkańców gmin należących do Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji – dostawy wody z ujęcia w Marciszowie nie zostaną wstrzymane.

– Z wyrokami sądu nie dyskutujemy. Czekamy na uzasadnienie wyroku i będziemy rozważali dalsze kroki prawne. Najważniejsze jest to, że nie ma zagrożenia w postaci przerwania dostaw wody dla naszych odbiorców – zapewnia Marek Mielniczuk, przewodniczący WZWiK i Prezes Zarządu WPWiK.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty