https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Skontrolują umowy śmieciowe

Gmina Walim rozpoczęła kontrole umów na odbiór odpadów komunalnych przez przedsiębiorców.

– W związku z obowiązującymi przepisami, właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do posiadania umowy na świadczenie usług w zakresie obierania odpadów z uprawnionym podmiotem. Umowa taka powinna obejmować wszystkie wymagane prawem frakcje odpadów: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady komunalne zmieszane. Zgodnie z ustawą, każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do selektywnej zbiórki odpadów. Jednocześnie przypominamy, że przedsiębiorcom nieposiadającym umowy na odbieranie odpadów komunalnych z odpowiednią firmą grozi kara grzywny – przypominają pracownicy Urzędu Gminy Walim.

(KŻ)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty