https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Miasto Kamienna Góra sprzedaje nieruchomości

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 17 o powierzchni 32,63 m2, położonego w budynku przy ul. Piotra Ściegiennego 22 w Kamiennej Górze. Ww. budynek położony jest na działce nr 239/4, obręb nr 3 o pow. 304 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr JG1K/00012909/8.
Przetarg odbędzie się 12 czerwca 2024 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211. Cena wywoławcza ww. lokalu z 3,6% udziałem w częściach wspólnych budynku i w gruncie wynosi 120 000,00 zł brutto.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 12 000,00 zł do dnia 5 czerwca 2024 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Górze. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w przetargu oraz nieruchomość, której przetarg dotyczy.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronach: www.bip.kamiennagora.pl
i www.kamiennagora.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Kamienna Góra.
Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych
w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pokój nr 306, tel. +48 756455133 lub na www.bip.kamiennagora.pl

***

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5 o powierzchni 10,83 m2 (pow. użytkowa 8,30 m2 ze względu na wysokość lokalu między 200, a 246 cm), położonego w budynku przy ul. Papieża Jana Pawła II 22 w Kamiennej Górze. Ww. budynek położony jest na działce nr 74, obręb nr 3 o pow. 734 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr JG1K/00019421/2.
Przetarg odbędzie się 12 czerwca 2024 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211. Cena wywoławcza ww. lokalu z 2,2% udziałem w częściach wspólnych budynku i w gruncie wynosi 19 800,00 zł brutto.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 2 000,00 zł do dnia 5 czerwca 2024 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Górze. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w przetargu oraz nieruchomość, której przetarg dotyczy.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronach: www.bip.kamiennagora.pl
i www.kamiennagora.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Kamienna Góra.
Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych
w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pokój nr 306, tel. +48 756455133 lub na www.bip.kamiennagora.pl

***

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony, na zbycie niżej wymienionych działek niezabudowanych, położonych w obrębie nr 5 miasta Kamienna Góra
w rejonie ulicy Jaśminowej, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

  1. nr 222/1 o pow. 2855 m2 z 1/19 udziałem w działce nr 223/16 (ul. Jaśminowa) – cena wywoławcza – 283 650,00 zł netto, wadium 28 500,00 zł,
  2. nr 222/2 o pow. 1092 m2 z 1/19 udziałem w działce nr 223/16 (ul. Jaśminowa) – cena wywoławcza – 135 350,00 zł netto, wadium 13 600,00 zł,
  3. nr 222/3 o pow. 1092 m2 z 1/19 udziałem w działce nr 223/16 (ul. Jaśminowa) – cena wywoławcza – 135 350,00 zł netto, wadium 13 700,00 zł,
  4. nr 222/4 o pow. 1092 m2 z 1/19 udziałem w działce nr 223/16 (ul. Jaśminowa) – cena wywoławcza – 135 350,00 zł netto, wadium 13 800,00 zł.

Sprzedaż nieruchomości objęta jest 23% stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 361). Podatek VAT doliczony będzie do ceny ustalonej w przetargu.

Przetarg odbędzie się 11 czerwca 2024 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala
nr 211. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w podanej wyżej wysokości do dnia 4 czerwca 2024 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Górze. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w przetargu oraz nieruchomość, której przetarg dotyczy.

***

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej działka nr 290 o powierzchni 2666 m2, położonej w obrębie nr 7 miasta Kamienna Góra przy ul. Wałbrzyskiej, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr JG1K/00024561/3.
Przetarg odbędzie się 11 czerwca 2024 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra – sala nr 211. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosi 300 000,00 netto.

Sprzedaż nieruchomości objęta jest 23% stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 361). Podatek VAT doliczony będzie do ceny ustalonej w przetargu.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 30 000,00 zł do dnia 4 czerwca 2024 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Górze. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w przetargu oraz nieruchomość, której przetarg dotyczy. Dniem dokonania wpłaty wadium jest dzień wpływu wadium na podane konto Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kamiennagora.pl (zakładka: Nieruchomości), na stronie miasta www.kamiennagora.pl (zakładka: Sprzedaż nieruchomości) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Kamienna Góra.
Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych
w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pokój nr 306, tel. +48 75 6455133 lub na www.bip.kamiennagora.pl

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kamiennagora.pl (zakładka: nieruchomości), na stronie miasta www.kamiennagora.pl (zakładka: sprzedaż nieruchomości) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Kamienna Góra.
Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych
w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pokój nr 306, tel. +48 75 64-55-133 lub w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kamiennagora.pl

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty