https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Duże zmiany we władzach Powiatu Kamiennogórskiego

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze 7 maja odbyła się I sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego. Po ślubowaniu, radni: Jarosław Gęborys, Grzegorz Rozwadowski, Marek Dańczak, Andrzej Mankiewicz, Małgorzata Krzyszkowska, Zofia Kolat, Edyta Wyrostek, Katarzyna Doliny, Bożena Kończak, Andrzej Przybytek, Piotr Respondek, Jan Orzechowski, Ewa Telega, Ewa Kulon i Zenon Król wybrali prezydium rady. Przewodniczącym został wybrany Marek Dańczak, a wiceprzewodniczącym został Piotr Respondek. Stanowisko Starosty Powiatu Kamiennogórskiego powierzyli Małgorzacie Krzyszkowskiej, która w poprzedniej kadencji była wicestarostą (konkurował z nią Jarosław Gęborys, w minionej kadencji pełniący funkcję starosty). Na stanowisko Wicestarosty Powiatu Kamiennogórskiego został wybrany Andrzej Mankiewicz, który w minionej kadencji był przewodniczącym rady powiatu, a członkami zarządu powiatu zostały: Katarzyna Doliny, Bożena Kończak, Ewa Kulon.

(RED, RelacjeRegionalne.pl)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty