https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Inspirujące spotkanie z tegorocznymi maturzystami

W auli I Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu tegoroczni maturzyści z ośmiu wałbrzyskich szkół mieli okazję poznać historię Karla Abrahama von Zedlitza – pruskiego ministra, twórcy matury, który urodził się w Czarnym Borze, a pochowany został w kościele pw. Św. Jadwigi w Walimiu.

Dzięki wybitnym przedstawicielom świata nauki: prof. dr hab. Agnieszce Dobrzyń (dyrektor Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk) i prof. dr hab. Marcinowi Drągowi (kierownikowi Katedry Chemii Biologicznej i Bioobrazowania Politechniki Wrocławskiej) młodzież mogła poznać kulisy pasjonującej pracy polskich badaczy. Inspirujące spotkanie zwieńczyło wręczenie delegatom szkół „szczęśliwych długopisów” (koniecznie czarnych!), by pomóc im w przygotowaniach do jednego z najważniejszych egzaminów na ścieżkach edukacji. Tegoroczne matury rozpoczną się 7 maja częścią pisemną, która potrwa do 24 maja, a egzaminy ustne będą odbywały się w dniach 11 – 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja.

Przypomnijmy: w 1788 roku Karl Abraham von Zedlitz opracował egzaminy pozwalające na dalszą edukację na szczeblu uniwersyteckim. Twórca matury urodził się 4 stycznia 1731 roku w Czarnym Borze (wówczas był to niemiecki Schwarzwaldau), ukończył Szkołę Rycerską w Brandenburgu, następnie został członkiem najwyższego trybunału w Berlinie. W roku 1770 został ministrem sprawiedliwości, a rok później ministrem do spraw kościoła i szkolnictwa. Zasłynął jako autor i krzewiciel koncepcji rozwoju pruskiego szkolnictwa, szczególnie średniego. Był jednym z najwybitniejszych pruskich ministrów. Do szkół wprowadził nowy, ulepszony typ nauczania i lepsze metodycznie podręczniki, zgodnie z założeniami Fryderyka Wielkiego. Król pragnął bowiem, aby w szkołach zerwano z mechanicznym i bezmyślnym wkuwaniem niepotrzebnych i zbędnych informacji, na rzecz kształcenia myślenia i kształtowania własnego charakteru. Zedlitz, wypełniając królewskie wskazania, przyczynił się ostatecznie do przestawienia pruskiej oświaty na nowe, neohumanistyczne i oświeceniowe tory. Dokonał istotnego przełomu, wprowadzając zaledwie w ciągu dwóch dekad średnie szkolnictwo Prus do europejskiej elity. Zedlitz był także reformatorem Akademii Rycerskiej w Legnicy, a po utracie stanowiska ministra, w latach 1788-1789, jej dyrektorem. To właśnie w pierwszym roku jego rządów w legnickiej akademii został przeprowadzony pierwszy egzamin dojrzałości. Karl Abraham von Zedlitz zmarł 18 marca 1793 r. w Cierńczycach (wówczas niemieckim Kapsdorf), wsi położonej obecnie w Gminie Kąty Wrocławskie. Ostatnie lata swego życia minister spędził w Walimiu, w odziedziczonej posiadłości, dlatego został pochowany w krypcie kościoła pod wezwaniem świętej Jadwigi w Walimiu.

(KŻ, RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty