https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Ruch na mieroszowskich drogach

Wiosna to czas intensywnych prac na drogach. Gmina Mieroszów realizuje prace budowlano – remontowe w Sokołowsku i przygotowuje kolejne inwestycje w tej miejscowości oraz w Kowalowej i Mieroszowie.

Trwają roboty drogowe związane z przebudową drogi wewnętrznej w Sokołowsku na działkach nr 36, 13/6, 53/1 oraz 107. Realizacja tego zadania obejmuje także budowę niezbędnej kanalizacyjnej i wodociągowej. Inwestycja o wartości 1 617 158,92 zł jest współfinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Burmistrz Mieroszowa podpisał także umowę z firmą Serafiński Roads Sp z o.o. na realizację zadania „Budowa i przebudowa infrastruktury dróg w Gminie Mieroszów”. Prace obejmą trzy inwestycje: budowę ulic Kieślowskiego i Szomańskiego w Mieroszowie, przebudowę ulicy Mickiewicza i Krótkiej w Mieroszowie oraz przebudowę skweru Kieślowskiego w Sokołowsku. Wartość całego zadania objętego umową wynosi 8 749 212 zł, a pieniądze gmina pozyskała z Rządowego Funduszu Polski Ład.

– Podpisaliśmy również umowę z firmą Mesilo Engineering sp. z o.o. z Wrocławia na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu wiaduktu drogowego nad torami linii kolejowej nr 291w Kowalowej. Koszt tego zadania wynosi 74 292 zł brutto, ale na tym nie koniec dobrych Wiadomości dla mieszkańców Kowalowej, ponieważ otrzymaliśmy promesę od Samorządu Województwa Dolnośląskiego na remont mostu w tej miejscowości. Dofinansowanie tego projektu, realizowanego w ramach konkursu „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2024”, wynosi 118 100 zł – dodaje Burmistrz Andrzej Lipiński.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty