https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Roboty drogowe w Gminie Czarny Bór

Wójt Gminy Czarny Bór Adam Górecki podpisał z wykonawcą umowę na przebudowę części ul. Jasnej w Czarnym Borze. Chodzi o dojazd do budynków nr 13 i 12, a prace obejmą wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni i innych elementów drogi oraz jej odwodnienie na długości 77 m. Gmina sfinansuje tę inwestycję ze środków własnych w wysokości ponad 100 000 zł. Czarnoborski samorząd planuje także modernizację dróg gminnych na tzw. Ptasim Śpiewie w Grzędach, odcinka drogi w Borównie na długości blisko 1,5 km oraz część ulicy Parkowej i Słonecznej w Czarnym Borze. Gmina pozyskała na realizację tych inwestycji dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty