https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Zmodernizują kamienice w Gminie Mieroszów

Kilkanaście kamienic w Gminie Mieroszów zostanie poddanych transformacji energetycznej. Gmina Mieroszów pozyskała na ten cel około 6 milionów złotych.

Gmina Mieroszów zawarła porozumienie partnerskie w sprawie realizacji projektu „Modelowa transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (FEDS 2021-2027), Priorytet: 9 Fundusze na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, Działanie 9.6. Transformacja Środowiskowa – ZIT: Typ projektu: 9.6A Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących budynków mieszkalnych (subregion wałbrzyski). Lista budynków Wspólnot Mieszkaniowych zdeklarowanych do remontu: pl. Niepodległości 24, pl. Niepodległości 25, ul. Kopernika 5, ul. Kopernika 31-32, ul. Kopernika 26, ul. Kopernika 28, ul. Główna 14, ul. Główna 18,ul. Główna 19, ul. Polna 7, ul. Tkacka 8, ul. Sportowa 1, ul. Dworcowa 1; lista rezerwowa: ul. Główna 7, ul. Leśna 3a, ul. Dolna 4, ul. Słowackiego 3, ul. Powstańców 3.

– Dwie kolejne kamienice: przy ulicy Wałbrzyskiej 57 w Kowalowej oraz przy ulicy Strzelców 3 w Mieroszowie, które są własnością Gminy Mieroszów zostały wytypowane do wsparcia w ramach porozumienia partnerskiego w sprawie powierzenia Gminie Wałbrzych zadania polegającego na realizacji projektu „Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF – projekt partnerski” w ramach Programu  Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytet: 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku,  Działanie 9.6 Transformacja środowiskowa – ZIT: Typ projektu: 9.6 A Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących budynków mieszkalnych (subregion wałbrzyski) i ustalenia zasad współpracy w tym zakresie. Całkowita wartość inwestycji dla Gminy Mieroszów wyniesie 950 000 zł (z podziałem: 550 tys. zł dla kamienicy przy ul Wałbrzyskiej 57 oraz 400 tys. zł dla budynku przy ul Strzelców 3), a aplikowanie o środki nastąpi jeszcze w 2024 r. – mówi Mariusz Pawlak, Zastępca Burmistrza Mieroszowa.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty