https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Podlesie będzie sołectwem?

Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące zmian w Statucie Gminy Walim, Statucie Sołectwa Olszyniec oraz zmian uchwał umożliwiających powołanie nowego sołectwa. Konsultacje potrwają do 30 kwietnia 2024 roku, a każdy mieszkaniec Gminy Walim ujęty w rejestrze wyborców na terenie Gminy Walim może wziąć w nich udział. By wziąć udział w konsultacjach należy wypełnić formularz zgłaszania uwag i dostarczyć do Urzędu Gminy Walim, przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Walim lub skan podpisanego formularza przesłać na adres e-mail: urzad@walim.pl.

(KŻ)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty