https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Działania, nie obietnice

Pokazałem, że w zgodzie można rozwijać Naszą Gminę, realizować wiele inwestycji i tworzyć przyjazne warunki dla społeczności lokalnej. Przed nami jest jeszcze wiele do zrobienia. Wspólnie z kandydatami na radnych z mojego  komitetu skutecznie i odpowiedzialnie będziemy realizować zadania, które naszym zdaniem  są najważniejsze:

✔ Dokończenie rozbudowy PSP w Mieroszowie,

✔ Budowa i przebudowa dróg z sieciami  wodociągowymi, kanalizacji sanitarnej, deszczowej  i oświetleniem,

✔ Budowa oczyszczalni ścieków dla Sokołowska,

✔ Remonty budynków mieszkalnych i budowa nowych,

✔ Rewitalizacja przestrzeni publicznej zapleczy  budynków,

✔ Przygotowanie nowych terenów pod budownictwo  mieszkaniowe,

✔ Sukcesywna redukcja niskiej emisji w oparciu  o środki zewnętrzne,

✔ Wspieranie i doposażenie w potrzebny sprzęt Ochotnicze Straże Pożarne i remont Strażnicy w Sokołowsku,

✔ współpraca i wspieranie klubów sportowych,  stowarzyszeń i klubów seniora.

Szanowni Państwo!

Bardzo proszę o głosy w wyborach 7 kwietnia i poparcia mojej kandydatury na Burmistrza Mieroszowa oraz kandydatów na radnych do Rady Miejskiej Mieroszowa.

Z poważaniem Andrzej Lipiński

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty