https://db2010.pl GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Burmistrz Roman Głód przy odwiercie GT-1 Głuszyca